joi, 24 februarie 2011

VIŢELUL DE AUR - cine are urechi de auzit.....

Mă gândeam astazin la valentine's day, dragobete, halloween, ziua planetei, a femeii, ziua copilului, a femeii din mediul rural si nu stiu de ce am simţit nevoia de a citi următorul fragment din cartea Iesirii, capitolul 32: "Văzând însă poporul că Moise întârzie a se pogorî din munte, s-a adunat la Aaron şi i-a zis: "Scoală şi ne fă dumnezei, care să meargă înaintea noastră, căci cu omul acesta, cu Moise, care ne-a scos din ţara Egiptului, nu ştim ce s-a întâmplat". Iar Aaron le-a zis: "Scoateţi cerceii de aur din urechile femeilor voastre, ale feciorilor voştri şi ale fetelor voastre şi-i aduceţi la mine". Atunci tot poporul a scos cerceii cei de aur din urechile alor săi şi i-a adus la Aaron. Luându-i din mâinile lor, i-a turnat în tipar şi a făcut din ei un viţel turnat şi l-a cioplit cu dalta. Iar ei au zis: "Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului! Văzând aceasta, Aaron a zidit înaintea lui un jertfelnic; şi a strigat Aaron şi a zis: "Mâine este sărbătoarea Domnului!" A doua zi s-au sculat ei de dimineaţă şi au adus arderi de tot şi jertfe de pace; apoi a şezut poporul de a mâncat şi a băut şi pe urmă s-a sculat şi a jucat. Atunci a zis Domnul către Moise: "Grăbeşte de te pogoară de aici, căci poporul tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului, s-a răzvrătit. Curând s-au abătut de la calea pe care le-am poruncit-o, şi-au făcut un viţel turnat şi s-au închinat la el, aducându-i jertfe şi zicând: "Iată, Israele, dumnezeul tău, care te-a scos din ţara Egiptului!" (Iesirea XXXII 1-8) Nu este oare o puternică asemănare între ceea ce s-a întâmplat atunci şi ceea ce se întâmplă acum? Nu căutăm noi să înlocuim praznicele noastre creştineşti cu unele mai pe placul nostru? De ce copii noştrii, adolescenţii să trăiască în castitate, urmând modelul sfintelor fecioare din sinaxare, când e mult mai uşor să "iubeşti româneşte de dragobete" sau să te indrăgosteşti de valentine's day? Nu e mai uşor să te deghizezi în monstru, diavol sau mai ştiu eu ce de halloween, decât să mergi la biserica si să te rogi pentru cei adormiţi întru Domnul? Iată-ne astăzi asemeni poporului evreu cândva, înlocuindu-L pe Dumnezeul Cel adevărat cu viţelul de aur. Şi asemeni acelui popor, în inconştienţa noastră ne străduim să încreştinam sărbătorile păgâne, sau măcar să le dăm o tentă creştină, Cine are urechi de auzit......
Astăzi când prăznuim aflarea cinstitului cap al Sfântului Prooroc Înaintemergător şi Botezător Ioan, un Înger în trup, "cel mai mare om nascut din femeie", tinerii noştrii au venerat Dragobetele, prin petreceri prelungite în discoteci. "IUBEŞTE ROMÂNEŞTE!" Adică iubeşte-te fără ruşine, sărutând în stânga şi-n dreapta fără a te sfii, arătându-ţi cât mai mult din trup, bând şi dansând pâna la epuizare.
Şi se "iubeşte romaneşte" atât de "bine" încât România nu mai este locuită de români adevăraţi, cu frica lui Dumnezeu, ruşinoşi şi creştini, ci este locuită de CLONE fără raţiune, sentimente, voinţă.
DOAMNE OCROTEŞTE-I PE ROMÂNI! În afară de Dumnezeu nu mai are cine să-i scape pe români. Trăim cuvintele psalmistului: Zis-a cel nebun în inima sa: "Nu este Dumnezeu!" Stricatu-s-au oamenii şi urâţi s-au făcut întru îndeletnicirile lor. Nu este cel ce face bunătate, nu este până la unul" (Psalmul 13, 1).

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu