miercuri, 21 septembrie 2011

CÂTEVA CANOANE INTERESANTE PENTRU UNII, NEACTUALE PENTRU ALŢII

CANONUL 80 Trulan spune :
Dacă vreun episcop, presbiter, ori diacon, sau dintre cei număraţi în cler (în clerul inferior), sau vreun laic, de n-ar avea nici o nevoie prea grea, ca să lipsească mai multă vreme de la biserica lui, ci fiind (petrecând) în cetate, nu ar merge (la biserică) trei zile de duminică în trei săptămâni, de ar fi cleric, să se caterisească, iar de ar fi laic, să fie îndepărtat de la împărtăşire (de la comuniune, afurisit).
CANONUL 9 apostolic:
Toţi credincioşii care intră (în biserică) şi ascultă scripturile, dar nu rămân la rugăciune (slujbă) şi la Sfânta împărtăşanie, aceia trebuie să se afu¬risească, ca făcând neorânduială în biserică.
(66, 80 Trul.; 2 Antioh.; 11 Sard.; 2 Dionisie Alex.)

CANONUL 2 Antiohia :
Toţi cei ce intră în Biserică şi ascultă Sfintele Scripturi, dar nu participă la rugăciune împreună cu poporul, sau se feresc de participare la Sfânta Euharistie potrivit oarecărei nerânduieli, aceştia să se lepede din Biserică, până când nu se vor mărturisi şi nu vor arăta roduri de pocăinţă, şi atunci rugându-se vor putea primi iertare.
Eu spun doar atât. Credinciosul trebuie să aibă un duhovnic şi împreună cu el să stabilească atitudinea faţă de Sfânta împărtăşanie.

joi, 8 septembrie 2011

Gânduri în timpul proscomidirii

Aceasta este o creaţie, şi prin ea este rememorat actul mântuirii realizat de Sfânta Treime încă de la izgonirea protopărinţilor din Rai.
Astfel în proscomidie se recapitulează naşterea din Fecioară a Mielului, activitatea mântuitoare a Acestuia, activitate ce culminează cu Răstignirea şi Moartea pe Cruce, dar şi cea de-a doua venire când va veni să judece viii şi morţii. Îl avem pe Hristos prunc smerit în peşteră, înconjurat de sfinţii îngeri şi de Sfântă Maica Sa, ca mai târziu să-L vedem răstignit pe Cruce, pe dealul Golgotei, de asemeni înconjurat de sfinţii Apostoli, de Sfânta Fecioară Maria, Maica Sa şi de oamenii pentru care S-a jertfit. Dar Îl vedem şi pe Scaunul de Judecata, de-a dreapta Sa având-o pe Sfânta Fecioară şi de-a stanga pe Sfinţii Săi iar în faţa Sa pe noi cei vii şi adormiţi.
Se scot miride pentru cei vii şi pentru cei morţi.
La sfârşitul Liturghiei, viii şi morţii se întâlnesc în Sfântul Potir, în Sângele lui Hristos, Acesta asumându-ne, noi devenind una cu El, Sângele Său spălându-ne şi curăţindu-ne de păcate. Dar este împlinit doar pe jumătate. Trebuie ca şi noi să ne împărtăşim pentru ca să ni-L împropriem pe Hristos. Se realizeaza astfel o comuniune în ambele sensuri: Hristos-om şi om-Hristos.
Dumnezeu este hotărât în tot ceea ce a gândit faţă de om. I-a gândit omului dumnezeirea, omul s-a lepădat, a preferat altceva, o amagire. Dar, Dumnezeu S-a făcut Om, pentru a-l îndumnezei pe om.