vineri, 15 martie 2013

SFATURI DE LA AVVA GHELASIE ISIHASTUL


"Deci  ce să fac  când mă  ocărăşte  femeia  şi  nu  îmi  primeşte  apoi  nici  cererea  de iertare?ʺ
„Să taci”, a spus Avva, „şi să nu fii supărăcios ca o muiere cu  barbă.  Femeia  prin  firea  ei  este  mai  sensibilă,  mai  iute  la
mânie  şi  mai  aprigă  la  vorbă,  dar  bărbatul  are  mai  proprie
tăcerea.  Mare  este  taina    tăcerii  ce  opreşte  dezbinarea  şi
căderea  în  stricăciunea  păcatului,  a  neiubirii.  Săți  asumi  tu
însuți vina ta şi a celuilalt, dar să nu le diseci în toiul ispitei, să nu  te  fixezi  la  ele,  ci  să  le  arunci  în  focul  închinării  tăcute  şi

răbdătoare, ca să ardă şi să crape dracul mâniei din tine”.
Bărbatul trebuie să fie ca un paratrăsnet pentru femeie în
clipele  de  ispită,  spunea  Părintele  Ghelasie,  iar  femeia  să
treacă  peste  supărarea  muierească,  ca  să  îmbrace  chipul  de
maică, prin care săl nască duhovniceşte pe celălalt."
Preluat de aici