miercuri, 18 ianuarie 2012

SAPTAMANA DE RUGACIUNE PENTRU UNITATEA CRESTINILOR (18 – 25 ianuarie)


Săptămâna de rugăciune pentru unitatea creştinilor?!

Rugăciune către cine şi unire în ce?

Spre lămurirea unora, Sfântul Apostol Pavel dorind ca ucenicii săi în Hristos - creştinii, să fie păziţi de comuniunea cu credincioşii vreunor culte şi confesiuni, ne îndeamnă: "Nu vă înjugaţi la jug străin cu cei necredincioşi, căci ce însoţire are dreptatea cu fărădelegea, sau ce împărtăşire are lumina cu întunericul, şi ce învoire este între Hristos şi Veliar, sau ce parte are un credincios cu un necredincios? (2 Corinteni 6:14, 15). Ei mărturisesc că-l cunosc pe Dumnezeu, dar cu faptele lor Îl tăgăduiesc (Tit 1:16). De omul eretic, după întîia şi a doua mustrare, depărtează-te, ştiind că unul ca acesta s-a abătut şi a căzut în păcat, fiind singur de el însuşi osîndit! (Tit 3:10, 11). Nu vă lăsaţi înşelaţi! Însoţirile rele strică obiceiurile bune!" (1 Corinteni 15:33)

Sunt creştinii neuniţi şi dezbinaţi? Eu cred că nu.

Pot fi numiţi creştini cei care au alterată învăţătura de credinţă despre Sfânta Treime? Sau cei pentru care Maica Domnului este doar o femeie, neconsiderând-o Născătoare de Dumnezeu? NU! Ei se pot numi "baftişti" , "creştini în urma Evangheliei" sau într-un cuvânt: eretici.

Pot fi numiţi creştini cei care cred că "Spiritul Sfânt purcede de la Tatăl şi de la Fiul" sau că Papa este vicarul lui Hristos pe pământ? NU! Pot fi numiţi papistaşi.

Creştinii sunt strâns uniţi în jurul Mântuitorului Iisus Hristos, formând Una, Sfântă, Sobornicească şi Apostolească Biserică.