marți, 22 ianuarie 2013

ASCEZA ISIHASTĂ


„Suflet – Corp ... Corpul devine Realitatea Primă după căderea din Rai. Corpul refuză Sufletul în care îşi are rădăcinile. Corpul îşi arogă dreptul de independenţă şi autonomie. Corpul vrea Propriul Rai, vrea un Dumnezeu Propriu. Corpul se crede şi Chip de Dumnezeu. Dar ce iluzie! ... Suferinţa! ... Ce arătare cumplită! ... Acum începe Taina Reîntoarcerii. Până aici Creaţia visează, suferinţa o trezeşte. Plăcere – Desfătare – Beţie şi deodată Iad. Creaţia fuge de Dumnezeu în visul libertăţii şi ajunge într-o adevărată robie.
Fiul Risipitor şi Desfrânat vrea să se Reîntoarcă Acasă... Este murdar, gol, seminebun, sălbăticit ... şi totuşi cu un ultim zvâcnet de viaţă se reîntoarce Acasă. Îşi reaminteşte cum a plecat, cum a călcat în picioare Iubirea Tatălui, cum a luat cu forţa moştenirea sa de Fiu, cum şi-a făcut de cap în desfrâu şi beţii, până s-a  vândut şi rob, ajungând păzitor de porci. Nu! Nu se poate!... Slugă!... Sub legi, bătăi, Umilinţă! El, Fiul, ajunge slugă la porci... Acasă!... Hai acasă!... Slugă, ce oribil!... Din Fiu, slugă!... Înapoi Acasă!... Cu orice risc Acasă!... Înapoia Mea Satană!... Nu mă infricoşez!... S-a trezit în mine o putere nemaipomenită... Acasă!... Ştiu că drumul înapoi este mai complicat. Slugă, Stăpân, Legi, ce oribil!... Fiu, Tată, ce minunat!... Gata!... Locul meu este Acasă! Voi deveni din slugă, Fiu. Iluzii... S-a terminat cu Roşcovele voastre de care imi vine greaţă... Acasă cât mai repede!... Aceasta este Asceza Creştină. Este altceva decât renunţarea la cele lumeşti. Asceza Creştină este Drama Conştiinţei personale. Conştiinţa este condiţia de Fiu de Dumnezeu. Căderea este Condiţie de Rob. Aceza este Dublu Aspect, trezirea Conştiinţei şi sbaterea Conştiinţei, ca Drum al Crucii. Asceza este desnodământul Căderii, în care Suferinţa este glasul Conştiinţei Maltratate, iar Crucea: Steagul de Eliberare. Nu mai este simplu eroism peste plăcerile lumii, ci conştiinţa adâncă a Identităţii de sine Maltratată de condiţia de Cădere. Fac Asceză doar cei treziţi la Conştiinţă. Însăşi condiţia de Rob este o Asceză – restricţie continuă. De aici o contra Asceză voită liberă de Fiu. Între cele Două Asceze de Rob şi Fiu este Crucea. Crucea este asceza liberă de ieşire din condiţia de Robie. Paradoxal Crucea este Anti – Asceză Robiei. Crucea este o Asceză scurtă, dură împotriva robiei, care este o asceză îndelungată şi lentă. Astfel Asceză îşi are originea în Căderea Creaţiei. Creaţia Căzută intră în Robie. Stăpânirea lumii devine apăsătoare şi grea, de unde nostalgia Eliberării. Crucea este astfel puterea Conştiinţei Eliberării din Robia Căderii. Semnul Crucii nu este semnul suferinţei Robiei, ci al puterii şi al Eliberării de Robie. Paradoxal, Crucea este Antisuferinţă, Steagul Învierii. Prin Cruce se opreşte extinderea suferinţei robiei.
Miracolul Crucii este Învierea. Dacă n-ar fi Învierea, Crucea, suferinţa ar fi  o veşnică robie. Învierea rezolvă Unirea contrariilor. Sluga devine Fiu şi Stăpânul devine Tată. Învierea preface Căderea în Icoanele Fiu şi Tată care nu mai sunt contrare. Crucea este Întretăierea contrariilor din care iese Învierea. Transfigurarea în Icoane. Robul devine Fiu. Chipul decăzut se preface în Icoană. Crucea este Înfierea. Nu simpla purificare. Dacă Tatăl nu-l va primi pe Rob ca Fiu, în zadar este toată Purificarea Ascezei. Asceza este Conştiinţa trezită a identităţii de Fiu. Fără aceasta nu se poate prezenta în faţa Tatălui şi nici nu va ajunge la întâlnirea cu Tatăl. Asceza este în vederea întâlnirii cu Tatăl. Fiul decăzut face asceză ca smulgere din Propria mizerie. Întâlnirea cu Tatăl este dincolo de Asceză, ca ospăţ Ceresc – Împărtăşire.”
                             MEMORIILE UNUI ISIHAST
                        Cuv. Ghelasie Gheorghe de la Frăsinei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu