luni, 3 ianuarie 2011

Ganduri I

Mă gândesc la două cuvinte: IUBIREA ŞI MINCIUNA.
Despre iubire găsim scris în Sfânta Scriptură următoarele:
- "Căci Dumnezeu aşa a iubit lumea, încât pe Fiul Său Cel Unul-Născut L-a dat ca oricine crede în El să nu piară, ci să aibă viaţă veşnică" (Ioan 3, 16).
- "Cel ce nu iubeşte n-a cunoscut pe Dumnezeu, pentru că Dumnezeu este iubire" (I Ioan 4, 8).
Despre minciună găsim următoarele:
- " Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi vreţi să faceţi poftele tatălui vostru. El, de la început, a fost ucigător de oameni şi nu a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr întru el. Când grăieşte minciuna, grăieşte dintru ale sale, căci este mincinos şi tatăl minciunii" (Ioan 8,44).
- "Pierde-vei pe toţi cei ce grăiesc minciuna; pe ucigaş şi pe viclean îl urăşte Domnul" (Psalmi).
Iubirea izvorăşte bunătate, sfinţi;
Minciuna izvorăşte răutate, crime;
Fiţi iubitori şi ocoliţi minciuna!
Nu vă faceţi fii ai diavolului prin minciună!
Iubirea e singura virtute care merge şi ne însoţeşte pretutindeni, şi în lumea aceasta şi "dincolo".

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu