marți, 31 martie 2020
Iată, stau la uşă şi bat; de va auzi cineva glasul Meu şi va deschide uşa, voi intra la el şi voi cina cu el şi el cu Mine. Celui ce biruieşte îi voi da să şadă cu Mine pe scaunul Meu, precum şi Eu am biruit şi am şezut cu Tatăl Meu pe scaunul Lui. Cine are urechi să audă ceea ce Duhul zice Bisericilor.

                                                                            (Apocalipsa III, v. 20 – 22)

Iubiți fii și fiice,

Bucurie, Fericire și Iubire!

Până mai ieri Hristos aștepta în fața ușilor sufletelor noastre pentru a-I deschide. Astăzi El stă încuiat în Sfânta Sa Biserică și bate în UȘA, în PORTALUL cerului din interior și toți se sfiesc, se tem să iasă din imaginarul confort creat spre a intra în „disconfortul” Casei lui Dumnezeu.

Mâine voi Participa la CINĂ, ca smerit Slujitor al lui Dumnezeu, săvârșind Sfânta Liturghie a Darurilor mai înainte Sfințite.

„Omul liturgic, care trăieşte vibrant ritmul temporal al înveşnicirii în Biserică, nu poate fi rupt de Euharistie, dorul după hrănirea cu Dumnezeu devenind aerul pe care sufletul îl respiră în tot anul bisericesc, dar mai ales în post. În istoria Bisericii, credincioşii nu puteau  trăi chiar şi o săptămână fără Trupul şi Sângele Mielului lui Dumnezeu, aşa că Biserica a rânduit o astfel de rânduială liturgică pentru împărătşirea lor.

Dacă dorim să înţelegem originile şi sensul litrugic al acestui ritual trebuie să înţelegem practica împărtăşirii frecvente şi iubirea nesfârşită pentru Trupul şi Sângele Domnului. Nevoia de Liturghia Darurilor a venit din nevoia împărtăşirii, nu de câteva ori pe an, ci în fiecare săptămână sau chiar mai des.” https://doxologia.ro/viata-bisericii/documentar/ce-este-liturghia-darurilor-mai-inainte-sfintite.

Săvârșirea Sfintei Liturghii are ca obiect prefacerea darurilor de pâine și vin în dumnezeiescul Trup și Sânge, iar ca scop sfințirea credincioșilor, prin ÎMPĂRTĂȘIRE, care dobândesc prin acestea iertarea păcatelor și moștenirea Împărăției Cerurilor. Mijloacele care pregătesc și înlesnesc împlinirea acelui scop sunt rugăciunile, cântările, citirile din Sfânta Scriptură, în general toate cele ce se săvârșesc și se rostesc în cadrul Sfintei Liturghii.

Iubiți fii și fiice duhovnicești!

Ceea ce vreau să vă spun este că NE AMĂGIM si eu și voi crezând că dacă eu săvârșesc Sfânta Liturghie în Biserică și VOI  STÂND ACASĂ în fața televizorului este OK.MÂINE INCEPÂND CU ORA 8.15 VOI SLUJI SFÂNTA LITURGHIE A DARURILOR MAI ÎNAINTE SFINȚITE!

„Cine are urechi de auzit să audă” Matei XI, 15


Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu